Cơ thể thiếu nước sẽ có biểu hiện gì?

“Phái mạnh” uống nước ngọt liên tiếp dễ trụy tim?