Gành Son – phong cảnh thiên nhiên ở Bình Thuận

Phan Thiết vào danh sách mười khu nghỉ mát lôi cuốn ở châu Á