Một vài nhà hàng- khách sạn tổ chim lãng mạn ở sát nước ta