Biển Cửa Lò hấp dẫn tổ chức cuộc thi nhan sắc biển năm nay

Biển Cửa Lò hấp dẫn diễn ra cuộc thi nhan sắc phố biển năm nay