Khẽ rung động với hương thu nồng nàn giữa bầu trời nước Nhật